Påskeutstillingen 2019

Åpning Skjærtorsdag 18.april klokken 13 med kunstnerisk innslag og lett bevertning. Kunstutstillingen står til og med 1. påskedag

Buffet fra kl.13 til 16
Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag
Ala carte fra kl.18 til 21.30 torsdag, fredag og søndag.
Lørdag fra kl.13 til 21.30

Årets utstillere:
Mona Svaland – bilder
Kurt Vallenes – bilder
Dag Telhaug – bilder
Jahn Raymond Tjelland – foto
Trond Skog – keramikk
Katrine Bragdø – keramikk
Tore Buch senior – bilder
Britt Opsahl – bilder
Kristine Tønnesland Ariansen – Villsausskinn
Ursula Schütz - foto

Del